Te kasutate brauseri vananenud versiooni. Et pakkuda Teile tehniliselt veatut teenindust, palume kasutada brauseri uuemat versiooni.
X

Tähelepanu!

Teie ostu sessioon aegub 15:00 minuti pärast
Piletite valimine
Sündmuse kirjeldus
Mine avalehele
Vali teine sektor Valitud sektor:
Sektor Hind Vaba
Hinna tüüp Vaba Piletite kogus
Kokku:  tk
Summa 
Paku pilet(id)
Saali plaan
Sektori plaan
Sektori plaan
Aega jäänud 15:00 minutit
1. Ülevaade
Kokku: pilet(it)
Summa kokku:
Lisa muu sündmuse pileteid
Edasi
Jah
Ei
Sul on broneeringuid. Kas soovid välja osta ka broneeritud pileteid?
Broneeringud
Kõik broneeritud piletid on lisatud ostukorvi.Klika siia, et vaadata oma ostukorvi.
3. Kättetoimetusviis
Vali kättetoimetusviis

Mis juhtub edasi?

Kui soovite lisada ostukorvi veel sama või teiste sündmuste pileteid, siis tehke seda nüüd. Sama sündmuse piletite lisamise lingi leiate ülevalt ja teiste ürituste lisamise lingi paremal asuvast kastist.. Kui olete veendunud, et ostukorvi valitud piletid ja nende hinnaklassid teile sobivad, siis valige kättetoimetusviis. Valige makseviis. Kui tellimuses näidatud andmed sobivad mine panka maksmisele.

Kättetoimetusviisi kirjeldus ja kontaktandmed

Füüsiline isik Juriidiline isik
Telefon
Riik
Soovin PiletiPosti – Piletilevi iganädalast uudiskirja kuultuuri- ja meelelahutussündmustest
Edasi
4. Makseviis

Vali makseviis
Edasi
5. Tehingu kinnitamine
Kokku: Summa:
Valitud kättetoimetusviis:
Valitud makseviis:
Summa kokku:

Parooli uuendamine

* Põhiandmed - palume kindlasti täita
Eesnimi:
*
Perekonnanimi:
*
E-mail:
*
Saada uus parool
Kui olete unustanud oma kasutajanime ja salasõna, siis saate neid uuendada juhul, kui sisestate oma ees- ja perekonnanime ning e-maili aadressi, millega end Piletilevi süsteemis juba varem registreerinud olete. Toodud andmete klappimisel saadab Piletilevi Teile e-kirja Teie antud e-mailli aadressile. Kui uuendamine ei õnnestu, siis saatke e-kiri aadressile info@piletilevi.ee või helistage tööpäeval 66 595 34

Registreerumine

Andmete muutmine

Füüsiline isik Juriidiline isik
* Põhiandmed - palume kindlasti täita
Parooli muutmine
Kasutajanimi:
*
*
*
*
*
Kontaktandmed
*
*
*
Telefon
*
*
*
Kättetoimetamise aadress
Kättetoimetusviisiga SMSpilet seotud andmed
SMS pileti telefon:
Kättetoimetusviisiga Pilet kaardile seotud andmed
Kaardi number:
Uudiskirja tellimine
Soovin PiletiPosti – Piletilevi iganädalast uudiskirja kuultuuri- ja meelelahutussündmustest
Lepingu tingimused
Nõustun lepingu tingimustega
Kinnita
Kõik broneeritud piletid on lisatud ostukorvi.Klika siia, et vaadata oma ostukorvi.

Sündmuste nimekiri

Aega jäänud: 15:00 minutit

Piletilevi teenuse tingimused

PILETILEVI PILETIPOE KASUTAMISE TINGIMUSED
1. Piletilevi Piletipoe Interneti lehekülje (edaspidi piletipood) külastamisel ja kasutamisel tuleb täita alljärgnevaid tingimusi (edaspidi tingimused).
2. Piletipoodi haldab AS Piletilevi (edaspidi nimetatud Piletilevi), aadress Telliskivi 60a, Tallinn 10412; e-post: info@piletilevi.ee
3. Piletilevi ei ole ühegi ürituse korraldaja. Piletilevi müüb pileteid ürituse korraldaja, promootori, artisti vms. ülesandel ning nimel ja kulul ega oma õigust pileti hinna ja müügitingimuste kehtestamiseks ning muutmiseks, sh. ei määra ürituse (iste)kohtade asukohta, ei osta pileteid tagasi ega vaheta ümber, ei korva hävinud, kaotatud, varastatud, rikutud vms. pileteid vm. üritusega seotud esemeid. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab ning neist teavitab ürituse korraldaja ning Piletilevi ei vastuta ühelgi juhul nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise, täitmise jms. eest.
4. Piletilevi ei ole ürituse korraldaja, artisti vms. ürituse toimumise, selle sisu, teabe, reklaami ja kvaliteedi eesti vastutava isiku esindaja. Vatutav isik on ürituse korraldaja, kelle andmed on ära toodud Piletilevi interneti kodulehel ja kontakt märgitud piletil.
5. Piletilevil on õigus igal ajal piirata ühe isiku poolt ostetavate piletite arvu ning katkestada lubatust suurema koguse piletite ostutehingud. Lubatud ostutehingu suuruse piirab internetipoes ostukorvis lubatud maksimaalne tehingu suurus.
6. Klient saab ostetud pileti(d) kätte piletipoes pileti eest tasumisest vastavalt valitud kättetoimetusviisile: tavapangalingi kaudu tasumisel pärast tellimuse kinnituse saamist ja krediitkaardiga tasumisel alates 3 tööpäeva möödumisest tehingu sooritamiest internetipoes.
7. Postkontori ja kullerteenuse vahendusel toimub pileti kättetoimetamine juhul, kui pilet on piletipoes ostetud vähemalt 3 tööpäeva enne ürituse toimumise alguspäeva. Hiljem ostetud piletite õigeaegse kättetoimetamise eest Piletilevi ei vastuta.
8. Kullerteenus toimib reeglina tööpäeviti kell 09.00 - 18.00. Juhul, kui kulleril ei õnnestu kliendile eelnevalt kokkulepitul aadressil eeltoodud tähtaja jooksul piletit üle anda, loetakse kullerteenus osutatuks (saatekulu tagastamisele ei kuulu) ning klient saab pileti kätte oma elu- või asukohajärgsest postkontorist.
9. Antud tähtajad on ligikaudsed ja Piletilevi ei kanna vastutust pileti kättesaamise viibimise eest, mille on põhjustanud piletipoe kasutaja ebatäpsed andmed, juhised, kolmandate isikute tegevus ning muud Piletilevist sõltumatud asjaolud. Piletilevil on õigus pileti kättetoimetamine kliendi poolt valitud kättetoimetusviisi osas katkestada, kui valitud kättetoimetusviis ja selle eest tasutud summa ei vasta tegelikkusele (Vale aadress, vale välisriigi regioon, klient ei ole kättesaadav). Juhul, kui piletit ei ole ülalmärgitud tähtajaks kätte saadud, palun võtke ühendust Piletileviga e-maili aadressil info@piletilevi.ee.
10. Piletit tuleb hoida turvalises kohas. Otsene päikesevalgus ja kuumus võivad piletit kahjustada.
11. Juhul kui üritust ei toimu, see lükatakse edasi või muudetakse ürituse toimumise kohta, ei ole Piletilevi kohustatud pileteid tagasi ostma või hüvitama. Pileti tagasiostu ja/või hüvitamisega tegeleb ürituse korraldaja, kui ei ole teatatud teisiti.
12. Piletilevi ei vastuta Piletimüügisüsteemi alamkasutajate (administreerimisõigusega korraldajate ja www.piletilevi.ee foorumi kasutajate) kasutajate poolt piletipoe leheküljele lisatud sisu, kommentaaride jm. andmete eest.
13. Piletilevi piletipoe leheküljel võivad asuda viited ja lingid Internetis leiduvale informatsioonile üle kogu maailma. Kuivõrd Piletilevi ei oma kontrolli nende lehekülgede ja seal sisalduva informatsiooni üle, ei vastuta Piletilevi nende lehekülgede täpsuse, ajakohasuse, sisu ja informatsiooni eest.
14. Igasugune piletipoe lehekülje, selle sisu ja andmete kasutamine (sh. piletipoele viitamine) seadusevastaseks tegevuseks, samuti piletite müügi või edasimüügi, reklaami, ärilisel vm. viisil kasu saamise eesmärgil, sh. piletite vahendamiseks, on Piletilevi eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud.
15. Piletipoe kasutaja kohustub hoiduma mistahes viisil ja vahenditega Piletilevi piletipoe lehekülje toimimisse ja tehniliste lahendustesse sekkumisest. Igasugune piletipoe kasutamise monitooring (jälgimine, loendamine) ja saadud andmete (sh. lehekülje sisu) kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine, kasutamine ja avaldamine mistahes eesmärkidel on keelatud. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda piletipoe süsteemi ja lehekülje ülekoormamine või piletipoe toimimise häired, on keelatud.
16. Piletipoe kasutamistingimuste rikkumise korral on Piletilevil õigus isiku poolt piletipoe kasutamine ühepoolselt lõpetada ja/või piletiostutehing katkestada.
17. Piletipoe leheküljel mistahes toimingu tegemisega kinnitab piletipoe kasutaja, et: 1) ta on vähemalt 18-aastane piletipoe kasutamiseks täielikult teo- ja otsusevõimeline füüsiline isik (7 - 18-aastane piiratud teovõimega füüsiline isik kinnitab vastavalt, et tal on piletipoe kasutamiseks seadusliku esindaja nõusolek ja viimaselt pileti ostmiseks saadud vajalikud vahendid); 2) ta on juriidiline isik, kelle esindajal on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel piletipoe kasutamiseks ja sellele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks; 3) ta täidab nõuetekohaselt kõiki piletipoe kasutamistingimusi; 4) ta on teadlik, et piletipoe kasutamiseks või külastamiseks fikseeritud kasutajatunnuse ja salasõna (parooli) sattumisel kolmandate isikute valdusesse vastutab Klient nende isikute poolt Kliendile võetud kohustuste täitmise eest;
18. Piletilevi ei kanna vastutust ürituse toimumise, korralduse, reklaami, teabe ega muude üritusega seotud asjaolude eest; samuti ürituse mittetoimumisest tingitud võimalike kulude ja kahjude eest. Piletilevi ei vastuta piletipoe lehekülje ja/või sellel oleva teabe ja sellel asuvate viidete kasutamisest tekkida võivate kahjude, nõuete jms. eest.
19. Piletilevi ei kontrolli kasutaja isikusamasust, vaid üksnes kasutajanime ja salasõna. Eeltoodut piiramata annavad kõik Piletilevi piletipoe külastajad ja kasutajad Piletilevile tingimusteta nõusoleku nende isikuandmete käsitlemiseks Eesti Vabariigis kohaldatava isikuandmete kaitse seaduse tähenduses. Isikuandmed, mida Piletilevi käsitleb käesolevate kasutustingimuste alusel, piirduvad andmetega, mille Piletilevi piletipoe külastaja või kasutaja võrgus esitab, kui ta sisestab andmeid piletite ostmiseks või Piletilevi piletipoe kasutajaks registreerimiseks. Käesolevate kasutustingimuste kontekstis on isikuandmete käsitlemise ainus eesmärk aadressil www.piletilevi.ee asuva Piletilevi piletipoe toimimine ja kasutajatele Piletilevi uudiskirja saatmine, kusjuures Piletilevil on eespool viidatud eesmärkidel õigus anda isikuandmeid üle Piletileviga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele või ettevõtte ülemineku korral kolmandale isikule, kes Piletilevi piletipoe omandab. Kasutajal on õigus uudiskirja tellimus igal ajal tühistada kooskõlas aadressil www.piletilevi.ee ja Piletilevi uudiskirjades esitatud juhistega. Kõik Piletilevi kontaktandmed on esitatud kasutustingimuste punktis 2 ja aadressil www.piletilevi.ee.
20. Piletilevi ei kontrolli soodushinnaga pileti ostmisel ostjal hinnasoodustuse saamiseks vajalike tingimuste olemasolu. Soodushinnaga pileti ostmine ei taga üritusele sissepääsu, soodustingimustel üritusele sissepääsu õiguse laienemist pileti esitajale kontrollitakse ürituse toimumise kohas.
21. Piletilevi ega korraldaja ei kontrolli pileti esitaja ja pileti ostnud isiku vastavust ega vastuta sellest tingitud mistahes kahjude eest.
22. Piletilevil on õigus piletipoe kasutamise tingimusi muuta avaldades selle kohta informatsiooni/uudise www.piletilevi.ee uudiste sektoris. Muudatused jõustuvad piletipoe leheküljel avaldamisest.
23. Kõik ürituse toimumise, sisu, kvaliteedi, reklaami jms. seotud pretensioonid tuleb esitada ürituse korraldajale.
24. Piletipoe lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse Harju maakohtus käesolevate tingimuste ja Eesti Vabariigi seaduste alusel.

Tellimuse kinnitus

Kättetoimetusviis:
SMS piltid on saadetud numbritele:
Pilet(id) on kinnitatud kaardile:
Tellimuse meeldetuletus saadetakse numbritele:
()

Tulevased sündmused

Arve nr. Tehingu kuupäev Summa Pileteid Kättetoimetus Pilet / staatus